De cursus BHV wordt iedere dag afgesloten met een schriftelijk NIBHV-examen. Dit bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Ook worden er handelingen gedurende de dag beoordeeld. 

Een EHBO cursus word afgesloten met een examen. Het examenteam word door het Oranje kruis
aangewezen.

Voor het volgen van de cursusen reanimatie en AED bediener ontvangt u een certificaat.© 2014 - CL Bos opleidingen