Het kan natuurlijk altijd gebeuren… een brandmelding of een collega die plots gewond raakt bij een bedrijfsongeval. Dan is het een geruststellende gedachte dat er medewerkers in het bedrijf zijn, die precies weten wat er moet gebeuren. Speciaal opgeleide mensen die direct de juiste maatregelen kunnen nemen.

Wie personeel in dienst heeft moet tenminste één persoon aanwijzen als bedrijfshulpverlener. De Arbo-wet eist dat ook. Hoeveel BHV-ers moet je in dienst hebben?

De wet zegt dat er voldoende Bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn. Dit is afhankelijk van de risico's in een bedrijf. Hiervoor dient een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te worden gemaakt. Tweede voorwaarde is dat er ten alle tijde BHV-ers aanwezig moeten zijn. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van bijvoorbeeld bezoekers, patiënten, leerlingen of klanten die in het bedrijf komen.

Daarom adviseeren wij om één op de tien medewerkers op te leiden tot BHV-er, afhankelijk van de RI&E. In deze wet staat ook dat iedere werkgever de veiligheid van klanten en medewerkers moet kunnen garanderen. Bedrijven die hieraan niet voldoen kunnen van de Arbeidsinspectie een hoge boete krijgen. Bovendien weigeren verzekeringsmaatschappijen steeds vaker om schadevergoedingen uit te keren, als blijkt dat de wettelijke Arbo-eisen niet of niet volledig worden nageleefd.

Kortom alle reden voor het volgen van een cursus "Bedrijfshulpverlener” van CL Bos Opleidingen te gaan volgen. Daarmee voldoen de deelnemers in twee dagen aan de wettelijke Arbo-bepalingen dat geeft niet alleen een veilig gevoel.. het kan levens redden!

Ook voor een EHBO of Reanimatie cursus bent u hier aan het goede adres.
En de cursus AED bediener verzorgen wij graag voor u. 

© 2014 - CL Bos opleidingen